TRANG CHỦ / THÁNH DÒNG ĐA MINH / THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 4

THÁNH DÒNG ĐA MINH THÁNG 4

Ngày 20 tháng 4 Thánh A-NÊ MÔN-TÊ-PUN-XI-A-NÔ Trinh nữ – Lễ nhớ (1268-1317)

Cuộc đời của chị nên gương sáng cho mọi người về nhiều đức tính như : khiêm nhường, trong trắng, thương người, hãm mình cầu nguyện. Thêm vào đó, người còn có lòng sùng kính Chúa Giê-su Hài Ðồng và Mẹ Ma-ri-a Ðồng trinh cách đặc biệt.

Đọc thêm