TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HỘI THÁNH (page 10)

HỘI THÁNH

Tổng hợp thông tin Hội Thánh Hoàn Vũ 29.09.2017

1. Nữ tử tội luật báng bổ Asia Bibi được đề cử giải Sakharov năm 2017; 2. Đức TGM Hàn Đại Huy, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Hy Lạp; 3. Cập nhật tin tức 3 cuộc trưng cầu ý dân Úc về hôn nhân đồng tính; 4. Giáo hội Ba lan đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho thế giới        

Đọc thêm