TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HỘI THÁNH (page 4)

HỘI THÁNH

ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN V- 2017 – Chiều và Tối ngày làm việc thứ tư (31/08/2017)

Các tham dự viên họp mặt theo Giáo Tỉnh bao gồm Giáo Tỉnh Hà Nội, Giáo Tỉnh Huế và Giáo Tỉnh Sài Gòn. Trong cuộc họp, các tham dự viên sẽ đóng góp ý kiến, tìm ra những ưu điểm và những gì chưa đạt được trong phần tổ chức Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc lần V này, bầu Ban Thường Vụ của Giáo Tỉnh (2017-2020), và đề nghị kế hoạch sinh hoạt về giáo lý cho Giáo Tỉnh.

Đọc thêm