TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HỘI THÁNH (page 51)

HỘI THÁNH

Tổng hợp thông tin Hội Thánh Hoàn Vũ (27.03.2017)

1. Nhìn lại bốn năm đầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ; 2. Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta ; 3. Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ tại công viên Monza, Milan ; 4. ĐGH Phanxicô xin Chúa thứ tha sai sót, thất bại của Giáo Hội trong nạn diệt chủng ở Rwanda

Đọc thêm