TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HỘI THÁNH (page 7)

HỘI THÁNH

Giáo Phận Cần Thơ – Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Thánh Lễ như bài ca hùng hồn sống động, hình ảnh màu đỏ ngợp bầu trời Trung Tâm Mục Vụ nhắc nhớ cho mọi người chiến thắng anh dũng của ông cha và mối dây ấy vẫn liên lỉ nối kết chúng ta làm muối men ướp cho đời là chúng ta đã tử đạo giữa lòng thế giới hôm nay.  

Đọc thêm