BÀ RỊA

Giới trẻ Đa Minh Huynh đoàn Gp. Bà Rịa hành hương tĩnh tâm Mùa Chay tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi

Huynh đoàn GP. Bà Rịa đã tổ chức buổi Tĩnh Tâm cho Giới Trẻ của HĐ Giáo Phận tại  Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi. Trong sự háo hức của tất cả mọi người, Các bạn trẻ của Liên huynh Vũng Tàu đã đến từ rất sớm, những gương mặt quen thuộc và thân thương với những nụ cười đậm tình huynh đệ.

Đọc thêm

Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn 

HĐGDĐMVN đã tổ chức ngày Hội Thi “Về Nguồn” cho giới trẻ các Huynh đoàn Giáo phận toàn quốc tại Trung Tâm Hành Hương Tu viện Martino, Hố Nai vào ngày 03-04/09/2016.

Đọc thêm