ĐÀ LẠT

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo phận Đà Lạt thăm viếng nghĩa trang Tín Thác

Ngày 31-12-2017, cha Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP, Đặc Trách HĐ GP. Đà Lạt, cùng với BPV/ HĐGP đã có chuyến thăm viếng cơ sở nuôi dưỡng các cháu cơ nhỡ mồ côi “Tín Thác” và nghĩa trang mộ phần của những người quá cố, vô gia cư cô thân cô thế không người chôn cất mai táng, và nghĩa trang thai nhi tại Bảo Lộc.

Đọc thêm

Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn 

HĐGDĐMVN đã tổ chức ngày Hội Thi “Về Nguồn” cho giới trẻ các Huynh đoàn Giáo phận toàn quốc tại Trung Tâm Hành Hương Tu viện Martino, Hố Nai vào ngày 03-04/09/2016.

Đọc thêm