ĐÀ LẠT

Thật là tốt để suy tư về giờ chết

Khi nghĩ về sự chết, chúng ta sẽ được thoát khỏi ảo tưởng rằng mình có thể làm chủ thời gian. Chúng ta không bất tử hoặc bất diệt. Chúng ta là những con người sống trong thời gian có khởi đầu và có kết thúc. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng ngày 01.02.2018 tại nhà nguyện Marta.  

Đọc thêm

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo phận Đà Lạt thăm viếng nghĩa trang Tín Thác

Ngày 31-12-2017, cha Đa Minh Nguyễn Ngọc An OP, Đặc Trách HĐ GP. Đà Lạt, cùng với BPV/ HĐGP đã có chuyến thăm viếng cơ sở nuôi dưỡng các cháu cơ nhỡ mồ côi “Tín Thác” và nghĩa trang mộ phần của những người quá cố, vô gia cư cô thân cô thế không người chôn cất mai táng, và nghĩa trang thai nhi tại Bảo Lộc.

Đọc thêm