TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN (page 10)

HUYNH ĐOÀN

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh – Giáo Phận Xuân Lộc :  Khóa huấn luyện điều hành 15/10/2017- 7/1/2018

Ngày 15/10/2017, tại trung tâm mục vụ đền thánh Martin đã khai mạc khóa huấn luyện điều hành cho các Ban phục vụ Liên huynh, Ban phục vụ các Huynh đoàn và các phụ tá trong Giáo phận Xuân Lộc do cha Đặc trách và BPV/HĐ Giáo dân Đaminh Giáo phận Xuân Lộc tổ chức.

Đọc thêm

Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam phúng viếng và tham dự lễ an táng Ông Cố Vinh Sơn

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam cùng với đại diện của Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Phú Cường, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Sài Sòn đã đến tại tang gia đặt vòng hoa và cử hành giờ cầu nguyện xin Chúa dẫn đưa linh hồn Ông Cố Vinh-sơn

Đọc thêm