TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN (page 10)

HUYNH ĐOÀN

Liên Huynh Mai Khôi: Buổi Học Thực Tập Giai Đoạn Huấn Luyện Căn Bản

Vào lúc 14g chiều thứ sáu, ngày 30/11/2018, tại hội trường trên lầu một của giáo xứ Bùi Phát, đại diện một số anh chị em của các Huynh Đoàn Đa Minh, thuộc Liên Huynh Mai Khôi, Giáo Phận Sài Gòn, đã tề tựu tới đây để dự buổi học hỏi về : “Giai đoạn huấn luyện căn bản”

Đọc thêm