XUÂN LỘC

Trở về bên Giêsu

Sau những ngày tất bật với công việc ngoài xã hội, ngày 21/3/2018, các thành viên giới trẻ Huynh đoàn Đa minh Giáo xứ Kẻ Sặt đã "Trở về bên Giêsu" khi đến tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay do giới mình tổ chức tại nhà nguyện Giáo xứ Kẻ Sặt.  

Đọc thêm

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh – Giáo Phận Xuân Lộc: Lễ Tổng Kết Năm Phục Vụ 2016-2017

Vào lúc 8h00 sáng ngày 16/1/2018, đông đảo các anh chị gồm Ban phục vụ 14 Liên huynh, quý anh chị Đoàn trưởng, Đoàn phó các Huynh đoàn trong Giáo phận và những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập, sinh hoạt năm vừa qua đã về nhà nguyện đền thánh Martin để tham dự lễ tổng kết năm phục vụ 2016 -2017.

Đọc thêm

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh – Giáo Phận Xuân Lộc :  Khóa huấn luyện điều hành 15/10/2017- 7/1/2018

Ngày 15/10/2017, tại trung tâm mục vụ đền thánh Martin đã khai mạc khóa huấn luyện điều hành cho các Ban phục vụ Liên huynh, Ban phục vụ các Huynh đoàn và các phụ tá trong Giáo phận Xuân Lộc do cha Đặc trách và BPV/HĐ Giáo dân Đaminh Giáo phận Xuân Lộc tổ chức.

Đọc thêm

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh – Giáo Phận Xuân Lộc: Tổ Chức Thi Tổng Kết Học Tập Năm Phục Vụ 2016- 2017

Sáng 24/9/2017 gần 450 thí sinh thuộc 14 Liên huynh gồm 297 anh chị trưởng thành và 148 các bạn giới trẻ đã tề tựu về khán đài B đền thánh Martin - Hố Nai để tham dự ngày hội thi cấp Huynh đoàn Giáo phận với chủ đề ”Người Giáo Dân Đa Minh sống yêu thương”.

Đọc thêm