TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 10)

THÔNG TIN

Mừng Kính Thánh Tôma Aquinô,  Bổn Mạng Liên Huynh Long Hương, Gp. Bà Rịa

Sáng ngày 21/01/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Hải Sơn, được sự cho phép và hỗ trợ của cha Giuse Trịnh Văn Thuận – chánh xứ giáo xứ Hải Sơn, đông đảo anh chị em Đa Minh các huynh đoàn: Long Hương, Kim Hải, Chu Hải, Thánh Gia, Lam Sơn, Hải Sơn, Ngọc Hà, Xuân Hà, Châu Pha… thuộc Liên Huynh Long Hương đã quy tụ về đây để cùng chung niềm vui trong ngày sinh hoạt và mừng kính Thánh Tôma Aquinô bổn mạng của Liên Huynh.

Đọc thêm