TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 10)

THÔNG TIN

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng

Trong tâm tình hiệp ý cùng giáo hội trần thế mừng kính lễ Đức Đức Mẹ Sầu Bi, Ban phục vụ Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, lúc 10giờ sáng ngày 14 tháng 09 năm 2017, đã đến văn phòng trụ sở Tỉnh Dòng, thay mặt cho anh chị đoàn viên trong toàn quốc chúc mừng ngày lễ bổn mạng của Tỉnh Dòng.

Đọc thêm