TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 122)

THÔNG TIN

Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương

Năm 1907, đền các chân phước Hải Dương được xây dựng trên mảnh đất thấm máu đào các ngài. Thánh đường mới được xây dựng năm 1927. Năm 1967, đền thánh bị bom hư hại nặng. Tòa giám mục Hải Phòng đang tiến hành xây dựng thánh đường mới.

Đọc thêm

Đền thánh Quần Phương

Giáo xứ Quần Phương có nhiều vị tử đạo, trong đó có thánh Ngô Duy Hiển OP và thánh Vũ Văn Duệ. Tại đây, đức cha Minh OP, thầy Chiểu và cha Hạnh OP phục vụ và bị giao nộp; hai đức cha Xuyên OP và Vinh OP từng dừng chân.

Đọc thêm