TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 136)

THÔNG TIN

Kính viếng Bà cố Anna

Nghe tin Bà cố Anna Trương Thị Trắc, sinh năm 1931 là thân mẫu của chị Bồ Câu Trắng (BCT) đã được Chúa gọi về lúc 22 giờ 30, ngày thứ Sáu 04/09/2015 những người thân quen không tránh khỏi bùi ngùi, xúc động.

Đọc thêm