TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 153)

THÔNG TIN

Liên Huynh thánh Phaolô mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại, bổn mạng Liên huynh Thánh Phaolô, tại nhà thờ giáo xứ Nam Hải, giáo hạt Bình An, do cha Luca Trần Quang Tung-hạt phó giáo hạt Bình An, kiêm linh hướng Liên huynh Thánh Phaolô chủ sự.

Đọc thêm