TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 163)

THÔNG TIN

Trung thu với Mẹ

Nhân dịp mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Bổn mạng Tỉnh dòng Đa minh Việt Nam, ban Caritas Tỉnh dòng Đa Minh đã chọn giáo điểm truyền giáo Hòa Thạnh – Tây Ninh để chia sẻ chút quà trung thu nho nhỏ cho các em nghèo khổ nơi vùng xa xôi hẻo lánh.

Đọc thêm