TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 201)

THÔNG TIN

Bắt đầu Tuần Thánh tại Jerusalem

JERUSALEM. Tuần Thánh đã bắt đầu tại Jerusalem với cuộc rước lá chiều Chúa Nhật 29-3-2015 từ làng Betfage trên Núi Cây Dầu đến nhà thờ thánh Anna ở Jerusalem. Đi cạnh vị chủ sự cuộc rước là Đức Thượng Phụ Fouad Twal và Cha Pierbattista Pizzaballa, Bề trên dòng …

Đọc thêm