TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 30)

THÔNG TIN

Thánh lễ tiễn biệt Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, OP.

Được tin Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, OP. sau thời gian hưu dưỡng đã được Chúa gọi về lúc 18h15’ ngày 27 tháng 3 năm 2019, cộng đoàn tu viện Albertô và giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức buổi viếng xác và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy lúc 14h ngày 29 tháng 3 năm 2019 tại tu viện Martino do cha bề trên- chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam chủ sự.

Đọc thêm