TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 4)

THÔNG TIN

Yêu Thương là Cho Đi

Trong những chuyến bác ái, tôi luôn tâm niệm rằng: Mình không chỉ  dừng lại ở việc chia sẻ vật chất mà phải gặp gỡ, tiếp xúc để hiểu thế nào là tổn thương, mất mát để có thể  cảm thông với những phận người.

Đọc thêm