TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 62)

THÔNG TIN

Liên huynh Mai Khôi mừng bổn mạng 2015

17 giờ 30 ngày 06/10/2015 lại được Ban Kèn Tây tấu vang rộn rã trong cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ, đồng thời rước đoàn đồng tế từ nhà xứ Vườn Xoài vào thánh đường cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Đọc thêm