TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 62)

THÔNG TIN

Hai giám mục Philippine gia nhập huynh đoàn

  Huynh đoàn Đa Minh Philippine mới có thêm hai thành viên đặc biệt, đó là Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, giáo phận Lingayen, Dagutan, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Philippin và Đức cha Rudolfo Beltran, giám mục San Fernando, La Union. Các ngài nhận áo dòng trong …

Đọc thêm