TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 90)

THÔNG TIN

Huynh Đoàn Lộc Hưng mừng bổn mạng

Tham dự Thánh lễ có Ban Phục vụ Liên huynh Các Thánh Tử Đạo, đại diện 9 Huynh đoàn trực thuộc Liên huynh, quý chức Hội Đồng Mục Vụ, đại diện các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, quý khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Lộc Hưng.

Đọc thêm