TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 90)

THÔNG TIN

Thư tháng 08-2015 : Ôi Niềm Hy Vọng

Trong tháng tám hồng ân này, gia đình Đa Minh có thêm nhiều dấu chỉ để xác tín hơn vào niềm hy vọng : Hầu hết các huynh đoàn đều có thêm các anh chị xin gia nhập và tuyên hứa. Các hội dòng nữ với những lễ khấn trang trọng. Tỉnh dòng có thêm 11 linh mục, 11 thầy khấn trọng, 20 thầy tiên khấn.

Đọc thêm

Liên Huynh Đa-minh Giáo hạt TP Thái Bình mừng Bổn mạng

Trong tinh thần hiệp thông của các giáo xứ thuộc Giáo hạt Thành Phố, hôm nay, thứ hai ngày 03.8.2015, tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình đã diễn ra một cuộc lễ trang trọng và đầy ý nghĩa: Lễ kính thánh Tổ phụ Đa-minh, cùng với nghi thức gia nhập và tuyên hứa của các thành viên thuộc Huynh đoàn Giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa.

Đọc thêm