TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Video Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Martin tại Đền Thánh Martino – Biên Hòa

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa mừng Đại Lễ Kính Thánh Martin, bổn mạng của Tu viện và Đền thánh chúng con trân trọng kính mời (...)  tham dự Thánh lễ mừng kính thánh Martin vào thứ Bảy, ngày 03.11.2018 tại Đền Thánh Martin (Hố Nai), ¼ Khu phố 10, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Đọc thêm