TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Trực tiếp: Nghi thức nhận chức Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh, Cha Gerard Francisco TIMONER III

Cha Gerard Francisco TIMONER III sinh ngày 26/1/1968 tại Philippines, được thụ phong linh mục vào năm 1995. Cha là nguyên Giám tỉnh Tỉnh dòng Philippines, và hiện là Phó Giám đốc Trường Đại học thánh Tôma Aquino, Manila, Philippines, cùng Phụ tá Bề Trên Tổng Quyền đặc trách Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Đọc thêm