TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH (page 5)

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Liên huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh Victoria, Tỉnh Dòng Đức Mẹ Lên Trời mừng kính bổn mạng

Melbourne, vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng 8 Năm 2017, tại Nhà thờ Thánh Đa Minh vùng Camberwell, Liên huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Victoria thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Lên Trời cùng hiện diện đông đủ để dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh Tổ phụ của Dòng và mừng kính Lễ Đức Mẹ Lên Trời bổn mạng Tỉnh Dòng.

Đọc thêm