TRANG CHỦ / SLIDES / Clips nhạc: Ave Maria “Mẹ Là Nắng Ấm”

Clips nhạc: Ave Maria “Mẹ Là Nắng Ấm”

 

Ave Maria “Mẹ Là Nắng Ấm”

 

Thơ: Đỗ Quang Vinh – Nhạc: Phạm Trung

Ca sĩ: Tuyết Mai – Slideshow: Sơ Sương Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ và bình luận