TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Đơn Sơ Chân Thành (04.12.2018 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm C)

Đơn Sơ Chân Thành (04.12.2018 – Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm C)

Tin Mừng: Lc 10,21-24

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

“Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Lc. 10,21)

Trình thuật cho thấy:

Chúa Giê-su đã mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi cho các tông đồ một cách nhưng không chỉ với một điều kiện là các ông phải có thái độ khiêm nhường, tín thác, đơn sơ. Vì chỉ khi mặc lấy tâm tình nhỏ bé, đơn sơ, hèn mọn như vậy; các tông đồ mới dễ dàng xác tín quyền năng Thiên Chúa đã làm những việc lạ lùng, cao cả, và ý thức mình chỉ là những khí cụ để Thiên Chúa thi thố tình thương của Người mà thôi.

Mùa vọng đã bắt đầu – mùa của sự trông đợi – Lạy Chúa, xin cho con biết mặc lấy tâm tình đơn sơ, khiêm nhu, và chân thành để thực sự khao khát, mong chờ Chúa đến bằng tất cả tâm hồn con. A-men.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *