TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HỘI THÁNH / GIỜ LỄ CÁC NHÀ THỜ TRONG THÀNH PHỐ NHA TRANG

GIỜ LỄ CÁC NHÀ THỜ TRONG THÀNH PHỐ NHA TRANG


Nhà thờ Chúa nhật Ngày thường Ghi chú
Nhà nguyện Toà Giám Mục
ĐC: 22 Trần Phú, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3523 842
 5g00 sáng  4g45 sáng  
Nhà thờ Chính Toà
ĐC: 31 A Thái Nguyên, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3823 335
Sáng:
Thánh lễ I : 5g
Thánh lễ II : 7g
Thánh lễ III : 9g30
Chiều:
Chầu Phép Lành: 15g00
Thánh lễ IV : 16g30
Thánh lễ V: 18g30
Sáng  4g45
Chiều 17g00
 
Nhà thờ Bắc Thành
ĐC: 38 Lê Thánh Tôn, Tp. Nha Trang
Đt: 058.351 0551
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 7g00
Chiều:
Thánh lễ III : 16g00
Sáng 5g00
Chiều 17g00
 
Nhà thờ Phước Hoà
ĐC: 80 Lê Hồng Phong, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3877 071
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 7g00
Chiều:
Thánh lễ III : 15g30
Thánh lễ IV : 19g00
Sáng 4g45
Chiều 17g45
Chầu phép lành:Thứ Năm 19g30
Nhà thờ Phước Hải
ĐC: 30 Trương Định, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3514 617
Sáng:
Thánh lễ I: 5g00
Thánh lễ II: 7g30
Chiều:
Chầu Phép Lành: 15g30
Thánh lễ III: 17g00
Sáng : 4g45
Chiều: 17g30
 
Nhà thờ Khiết Tâm
ĐC: 17/41 Hoàng Diệu, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3881 834
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g00
Chiều:
Thánh lễ III : 15g00
Chiều: 15g30  
Nhà thờ Thánh Gia
ĐC: 10 Võ Thị Sáu, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3883 809
Chiều Thứ Bảy:5g30
Sáng:
Thánh lễ I : 5g30
Thánh lễ II : 7g40
Chiều:
Chầu Phép Lành: 14g30
Sáng 4g40
Chiều 17g30
 
Nhà thờ Hoà Thuận (Fatima)
149 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3813 661
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Chiều:
Thánh lễ II: 16g30
Chiều 17g30  
Nhà thờ Thanh Hải
ĐC. 33-35 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang
Đt: 058.3834 607
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g00
Chiều:
Thánh lễ III : 17g00
Sáng 4g45
Chiều 18g15
 
Nhà thờ Vĩnh Phước
ĐC: 120 Đường 2/4, Vĩnh Phước, TP. Nha Trang
Đt: 058.3836.970
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g15
Chiều:
Thánh lễ III : 16g00
Sáng 4g30
Chiều 17g00
 
Nhà thờ Giuse
ĐC: 53 Đường Hùng Vương, TP. Nha Trang
Đt: 058.3825 803
Sáng:
Thánh lễ I : 5g00
Thánh lễ II : 8g15
Chiều:
Thánh lễ III : 15g00
Thánh lễ IV : 18g30
Sáng 4g45
Chiều 18g15