TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Giữ luật vì yêu mến… (12.02.2019 – Thứ Ba Tuần V Thường Niên)

Giữ luật vì yêu mến… (12.02.2019 – Thứ Ba Tuần V Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 7,1-13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

 

Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử !’ Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !”

 

Tin Mừng hôm nay cho thấy, Người Pha-ri-sêu chỉ chú tâm giữ nghiêm ngặt những khoản luật Mô-sê và những tập tục truyền thống của cha ông họ một cách máy móc và hình thức. Thay vì thờ phượng Chúa bằng tấm lòng chân thành và bằng con tim thuộc trọn về Chúa thì họ chỉ dành cho Người những lời lẽ ngoài môi miệng; nhưng trong lòng họ thì không hề có Chúa ngự trị.

Nhìn lại ngày nay, tôi có thực sự thờ phượng Chúa đúng như lòng Chúa mong muốn hay không ?

Tôi đã sống công bình và nhân ái chưa ?

Tôi có đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với những người khổ đau, nghèo đói, bị ruồng rẫy hay chưa ?

Hình như tôi chưa sống như thế, cũng như người Pha-ri-sêu xưa kia tôi chỉ thờ Chúa ngoài môi miệng, chưa thờ phượng Chúa đúng như lòng Ngài mong muốn.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng tin yêu, không viện dẫn này khác để tránh né việc thực thi công bằng và bác ái đối với tha nhân. Amen.

CÁT BIỂN

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *