TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN / HĐGDĐMVN xin chúc mừng các Tân Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận

HĐGDĐMVN xin chúc mừng các Tân Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận

I. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN BÙI CHU KHÓA VI 

Nhiệm kỳ từ ngày 26/05/2017 đến 26/05/2021 

Trưởng Ban: Giuse Lâm Ngọc Năng

Phó Ban: GioanBaotixita Vũ Duy Định

Thư ký: Giuse Nguyễn Hùng Cường

Thủ quỹ: Maria Trần Thị Hồng Việt

PT. Học tập: Đaminh Lương Văn Điển

PT. Tông Đồ: Phêrô Nguyễn Trung Định

PT. Giới Trẻ: Giuse Mai Đức Mộc      

II. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN THÁI BÌNH KHÓA V

Nhiệm kỳ từ ngày: 30/08/2017 đến: 30/08/2021

Trưởng Ban: Giuse Phạm Thanh Ngọc

Phó Ban: Đaminh Nguyễn Minh Liên

Thư ký: Vinh Sơn Trần Đình Trọng

Thủ quỹ: Maria Đặng Thị Hiên

Học tập: Đaminh Nguyễn Đức Cường

Học tập: Maria Nguyễn Thị Chung

Tông Đồ: Giuse Nguyễn Quang Thẩm

Giới Trẻ: Maria Nguyễn Thị Sao

Giới Trẻ: Maria Nguyễn Thị Loan

III. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN HƯNG HÓA KHÓA IV

Nhiệm kỳ từ ngày 16/8/2017 đến 16/8/2021

Trưởng Ban: Giuse Lê Công Độ

Phó Ban: Antôn Kiều Khoát

Thư ký: Giuse Phạm Công Đức

Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Thỉnh

PT. Giới trẻ: Anna Bùi Thị Kỳ

PT. Học tập: Giuse Nguyễn Thành Tam

PT. Tông Đồ Bác Ái: Vinh Sơn Bùi Văn Chính

 

IV. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG KHÓA IV
Nhiệm kỳ từ ngày 20/8/2017 đến 20/8/2021

Trưởng Ban: Giuse Vũ Duy Ái

Phó Ban: Đaminh Nguyễn Thế Nghị

Thư ký: Tôma Nguyễn Hữu Tiếng

Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị là

PT. Học tập: Phêrô Nguyễn Văn Ty

PT. Tông Đồ Bác Ái: Maria Nguyễn Thị Chữ

PT. Giới trẻ: Phêrô Nguyễn Đức Trạch

 

V. BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GX. BÌNH ĐẠI, GP. VĨNH LONG KHÓA V

Nhiệm kỳ từ ngày 20. 10. 2017 – 20. 10. 2021 

Đoàn trưởng: Phêrô Nguyễn Hữu Phương                 

Đoàn phó kiêm PT. Học tập: Maria Phan Thị Kim Giang    

Thư ký: Giuse Phạm Văn Thẩm                        

Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Nga        

PT. Tông đồ 1: Anrê Nguyễn hữu Công           

PT. Tông đồ 2: Phêrô Phạm văn Đặng              

PT. Giới trẻ: Anna Nguyễn Thị Đẹp  (Hồng Điệp)     

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *