TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Kết hiệp với Thánh giá… (20.03.2018 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay)

Kết hiệp với Thánh giá… (20.03.2018 – Thứ Ba Tuần V Mùa Chay)

 Lời Chúa: Ga 8,21-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.

 

Thiên Chúa đã yêu thế gian bằng cách tận hiến Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô cho nhân loại. Để cho nhân loại được làm con Thiên Chúa; để giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng của tội lỗi và cho nhân loại thoát khỏi quyền lực của sự chết được thông phần sự sống viên mãn của Thiên Chúa thông qua sự khổ nạn, chịu đóng đinh, và chịu chết trên thập giá của Đức Ki-tô. Chỉ khi đi đến tận cùng biến cố đó, Đức Ki-tô mới tỏ mình ra là Đấng Hằng Hữu (友恆). Nghĩa là Đấng cùng vẫn còn mãi với Chúa Cha; Đấng mãi mãi vẫn còn với Chúa Cha; và Đấng là nguồn cội và cùng đích sự hiện hữu của con người.

Chúa Giê-su đã “tiết lộ” thân phận của mình cho mọi người biết và chỉ biết rõ về Người khi Người chịu tử nạn trên thập giá (x. Ga 8,28).

Từ đây, thập giá không phải là biểu tượng của sự thất bại, mà thập giá chính là dấu chỉ sự chiến thắng của Đức Ki-tô – Đấng Hằng Hữu – với Đức Chúa Cha.

Từ đây, thập giá không còn là nỗi ô nhục, nỗi kinh hoàng của thần chết mà đã trở nên cây thánh giá. Là “cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi ! Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng; cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy; cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh; cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành…” (x. Kinh A Rất Thánh Giá)

Từ đây, “cây rất thánh giá thật là gươm giáo dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia, sát phạt tà ma, thịt mình thế tục”(Sđd)

Từ đây, cây “rất thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng, cho chúng tôi đặng vào đến nơi quê thật, cây rất thánh giá tốt lành rất mực, rườm rà im mát,
bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình”
(Sđd)

Từ đây, cây thánh giá trở nên dấu chỉ mời gọi người Ki-tô hữu xác tín hơn vào Đấng Hằng Hữu; đồng thời yêu mến thánh giá Chúa gởi đến cho cuộc đời mỗi người, để mọi người cũng được thông hiệp cuộc khổ nạn hồng phúc với Đấng Hằng Hữu.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô ! Chúa chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian. Xin cho con hằng yêu mến và luôn biết kết hiệp với thánh giá Chúa mọi ngày, suốt cả đời con. Amen. 

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *