TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Khiêm cung phục vụ… (26.02.2019 -Thứ Ba Tuần VII Thường Niên)

Khiêm cung phục vụ… (26.02.2019 -Thứ Ba Tuần VII Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 9,30-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

 

Tin Mừng hôm nay cho thấy đang khi đi đường về Ca-phác-na-um, Chúa Giê-su loan báo cuộc khổ nạn Ngài sắp phải chịu thì các môn đệ lại tranh giành địa vị cao thấp, xem ai là người lớn hơn cả.

Thay cho não trạng hám quyền cố vị, Chúa Giê-su đã định hướng cho các môn đệ đến lòng khát khao phục vụ vô vị lợi.

Thay cho tham vọng thu góp thụ hưởng cá nhân, Chúa Giê-su đã hướng các ông đến tinh thần hy sinh sống cho người khác.

Bởi vì, Nước của Thiên Chúa không giống như Nước của Thế Gian, người lớn nhất là người biết phục vụ quên mình (x. Mc 9,35).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết noi theo gương của Chúa: luôn biết sống phục vụ anh chị em mình một cách vô vị lợi; và luôn ý thức chức vụ chỉ là phương tiện để phục vụ trong sự khiêm cung và yêu thương Chúa đã dạy. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *