TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Lời cầu kinh điển … (15.05.2018 – Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)

Lời cầu kinh điển … (15.05.2018 – Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh)

Tin Mừng: Ga 17,1-11a

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

Trước khi hoàn tất sứ vụ Cứu-Chuộc-Nhân-Loại, Chúa Giê-su dâng lời cầu nguyện của Người cùng Chúa Cha và dâng lời cầu nguyện cho các môn đệ còn ở lại (x. Ga 17,9-11)

Đây được xem như những lời cầu nguyện kiểu mẫu nhất, kinh điển nhất của Chúa Giê-su với Chúa Cha trong chân tình hiếu thảo, yêu mến với Cha-Trên-Trời; đồng thời cũng là những lời lo lắng, thương yêu hết tình của một người thầy đáng mến đối với các môn đệ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho sự sống và phần rỗi con người là sự sống đời đời.

Là một trong số những người nhận biết và tin vào Thiên Chúa, cuộc đời tôi ắt có nhiều điều phải cầu xin Thiên Chúa. Nhưng đâu mới là lời cầu nguyện theo như ý Chúa muốn? (x. Ga 17, 2.-3.6-11a; Gc 4,3)

Lạy Chúa Giê-su, xin chỉ dạy con biết cầu nguyện phải lẽ. Xin Chúa mở rộng tâm hồn con, để con luôn biết quan tâm đến nhu cầu của tha nhân, biết cầu nguyện cho mọi người, và luôn sẵn sàng trao ban, chia sẻ, cảm thông… với anh chị em mình mọi lúc, mọi nơi. Amen.

CÁT BIỄN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *