TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Mầu nhiệm Thánh Thần (15.05.2017– Thứ Hai tuần V Mùa Phục Sinh năm A)

Mầu nhiệm Thánh Thần (15.05.2017– Thứ Hai tuần V Mùa Phục Sinh năm A)

Lời Chúa: Ga 14,7-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an 

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

1. Ghi nhớ: Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thày, Đấng đó sẽ làm cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thày đã nói với anh em. (Ga 14,26)

 2. Suy niệm:

Trước khi Chúa Giêsu về Trời, Người đã hứa ban Thánh Thần đến để dạy dỗ các môn đệ. Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Đấng nhiệm mầu, Đấng Bảo Trợ là Thần Khí đã soi sáng các môn đệ mọi điều nơi trần gian. Đặc biệt Chúa Giêsu lại đem bình an cho loài người do Thần Khí linh hứng. Thánh Thần sẽ dạy các môn đệ tất cả những gì các ông phải biết mà Đức Giêsu chưa nói. Người sẽ giúp các ông hiểu ý nghĩa của lời rao giảng và các dấu lạ của Chúa Giêsu mà các ông trước đây chưa nắm được như Chúa Giêsu phán: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26). Như Thánh tông đồ Phaolô làm chứng: “Thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa… Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,10-11).

Ngày nay, chúng ta không thể không nhìn nhận, rất nhiều việc lạ lùng qua Chúa Thánh Thần đã làm nơi các môn đệ tiên khởi, và ngay cả sự phát triển tồn tại, bền vững của Giáo Hội hôm nay. Chúa Thánh Thần dạy ta qua lương tâm, qua lời Chúa Kinh Thánh, qua Giáo Lý, qua lề luật Hội Thánh, qua những Thánh Lễ hàng ngày chúng ta tham dự, ngay cả trong những giờ kinh gia đình, cộng đoàn, huynh đoàn. Thánh Thần là Đấng hằng ngự trị, soi sáng và gìn giữ chúng ta qua bao cạm bẫy gian nan, thử thách, qua bao sóng gió gian nguy về tâm hồn cũng như thể xác. Nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo Hội luôn kiên vững và tồn tại. Thánh Thần là tác động chính khi con người biết trông cậy, dâng hiến và phó thác khi chuẩn bị bất cứ một công việc gì, khi mọi người biết trao cho Đấng Bảo Trợ là Thần Khí Chúa nâng đỡ chở che.

Thế nên Chúa Giêsu luôn yêu thương và gìn giữ chúng ta, Người hằng ở gần chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, Người đã phái Đấng Bảo Trợ chúng ta là Thần Khí Chúa, dẫn mọi Kitô hữu đến sự thật, giúp mọi người thăng tiến bằng sự hiểu biết, để là chứng cho Chúa bằng chính lời nói và việc làm phát suất từ tâm hồn thánh thiện. Thần Khí luôn luôn đối nghịch với mọi thủ lãnh đời này là bao sự gian dối, tội lỗi luôn bao quanh ta trong cuộc sống. Nhờ qua mầu nhiệm Thánh Thần người Kitô hữu mới có đức tin bền vững và cảm nghiệm sâu sa sự hiện diện của Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Qua đó chúng ta sẽ hưởng sự sống mới do Người mang lại.Khi gặp bao thử thách, khủng hoảng về đức tin tôi đã làm gì để tìm sự bình an cho cuộc sống?

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Phục Sinh, xin ban thần Khí Thánh Thần Chúa đến, để Người luôn tiếp tục đồng hành, phù trợ, quan phòng trong ân Thánh, để chúng con luôn an lành và khát vọng trên mọi nẻo đường  tìm chân lý và bình an. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *