TRANG CHỦ / HẠNH CÁC THÁNH / Ngày 07.11: Lễ Kính Các Thánh Dòng Anh Em Thuyết Giáo

Ngày 07.11: Lễ Kính Các Thánh Dòng Anh Em Thuyết Giáo

Ngày 7 tháng 11
CÁC THÁNH DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO
Lễ kính

Hôm nay, chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh chị em diễm phúc trong Gia đình Ða Minh, đã ra đi trước chúng ta, để lại gương sáng trong nếp sống, tình thân ái, sự hiệp thông, và sự phù trợ bằng lời chuyển cầu. Chúng ta hăng say noi gương các vị để được vững vàng trong ơn gọi theo chân Chúa Ki-tô (Xc. HP số 67, III).

Bài đọc : Hc 44,1-15 ; 2Cr 6,4-10; Tin Mừng : Mc 10, 28-30

Lời nguyện : Lạy Chúa là gương mẫu mọi sự toàn thiện, Chúa ban cho Giáo hội đủ mọi thánh ân nhằm xây dựng nhiệm thể Chúa Ki-tô. Xin cho chúng con ngày nay được theo bước các thánh trong gia đình Ða Minh để mai sau được hưởng vinh quang cùng các vị ấy. Chúng con cầu xin