TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm B (2011-2014)

Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm B (2011-2014)

 – Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật I mùa Vọng năm B (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng C (2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa vọng Năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật I mùa Vọng năm A (2016)

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 13,33-37) 


Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.

Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

 

Ngày 30.11.2014

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 6 g15 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Trần Văn Việt [Download]

Ngày 28.11.2011

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 6 g15 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Vinhsơn Phạm xuân Hưng [Download]