TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2010 / Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010, 2013, 2019)

Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010, 2013, 2019)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XIV thường niên năm C (2016)

07.07.2019

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,1-9)

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông :

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”

Năm 2019: 

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng OP. [Download]

Lm. Đa Minh Lê Đức Thiện, OP [Download]

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo, OP [Download]

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP [Download]

Năm 2013: 

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(Nhóm cựu sinh trường St Thomas)

Lễ 5giờ :

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đa Minh Nguyễn Đức Bình [Download]

Lễ 16g00:

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 19g00:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Tại giáo xứ Bình Xuyên: L

m Px. Đào Trung Hiệu [Download]

Năm 2010: 

Lễ 5giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Suy niệm