TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013)

Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013)

 

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2012)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm A (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm B (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XX thường niên năm C (2016)

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 12,49-53)

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

 Lễ chiều thứ Bảy:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]
(rửa tội Tân tòng)

Lễ 5g00:

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 10g30:

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt [Download]
(tiếng Anh)

Lễ 16g00:

Lm Giuse Đinh Trọng Chính [Download]

Lễ 17g30:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19g00:

Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu [Download]

SUY NIỆM