TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015)

Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B (2009, 2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm C (2016)

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 12,41-44)

CN 32 TN B CAC THANH 2015
Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao.

Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.

Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói :

“Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

 Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 5g00:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 5 giờ:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2009

Lễ 17g30 thứ bảy :

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

Lễ 5 giờ :

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]