TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2010 / Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2017)

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2017)

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn năm 2016

Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn

 Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 11,21-27)

Cô Mác-ta nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Đức Giêsu nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

Đức Giêsu liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”

Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Năm 2017

Lễ 17g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Đc Phalô Nguyễn Thái Hợp [Download]

Năm 2016

Lễ 5g00:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam [Download]

Lễ 17g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Năm 2015

+ Lễ 5g00:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh [Download]

+ Lễ 6g00:

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao [Download]

Lễ 6g15:

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường [Download]

Lễ 19g00:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ nghĩa trang:

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh [Download]

Năm 2013

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng [Download]
(Lễ Nghĩa Trang)

Năm 2012

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Pt Giuse Trần Hưng Đạo [Download]

Năm 2011

Lm Giuse Đỗ Trung Thành [Download]

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lm Phêrô

Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]

Tại nghĩa trang 2011 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Tại nghĩa trang 2009 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]