TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2010 – 2016)

Nghe giảng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (2010 – 2016)

+ Năm 2016

+ Năm 2014 + Năm 2015 + Video

+ Năm 2013 + Video

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010

Chúa nhật 16.11.2015

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,24-26)

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”

Năm 2015

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 5g00:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

+ Lễ 7g30:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng [Download]

+ Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

+ Lễ 19g00:

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Năm 2014

Lễ 5g00:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]

Lễ 7g30:

Lm Biển Đức Vương Thuật [Download]

Lễ 17g30:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 19g00:

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Ngày 24.11:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]
(Bổn mạng HĐMV)

+ Năm 2013

+ Năm 2012

+ Năm 2011

+ Năm 2010