TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

  – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2010)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2011)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2012)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2013)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A (2014)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B (2015)

 – Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm C (2016)

 

Ngày 20.05.2012 – Ngày Truyền thông Công giáo 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Macco (16:15-20)

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.


Lễ 17g30 thứ Bảy :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 05 giờ :

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa [Download]

Lễ 9g00 : 

Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước [Download]
(lễ Thêm sức)

Lễ 16 g00 :

Lm Gioan B. Trần Anh Long [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]