TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2018 / Nghe giảng lễ Chúa Nhật X mùa Thường niên năm B (2018)

Nghe giảng lễ Chúa Nhật X mùa Thường niên năm B (2018)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 3,20-35)

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.”

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! “Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? “Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Lễ 17g30 thứ Bảy:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]
Bổn mạng ca đoàn Thánh Tâm

Lễ 05g00:

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường [Download]

Lễ 06g15:

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh [Download]

Lễ 07g30:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy [Download]

Lễ 16g00:

Lm. Morit Lục Vĩnh Phố [Download]

Lễ 17g30:

Lm. Fx. Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 19g00:

Lm. Giuse Lễ Hoàng Thụy [Download]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *