TRANG CHỦ / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2011

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2011

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2010)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2011)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2012)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013-2014)

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2008 đến 2015

– Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2016)

– Video giảng lễ Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2013)

02.10.2011

Bài trích sách công vụ các Tông đồ (Cv 1,12-14)

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giêrusalem. Núi này ở gần Giêrusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.

Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông : Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philípphê, Tôma, Batôlômêô, Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa con ông Giacôbê.

Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.

 

 

 

Lễ 05 giờ :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu [Download]

Lễ 6g15 :

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh [Download]

Lễ 17g30 :

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang [Download]

Lễ 19 giờ :

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng [Download]

Sáng 07.07 :

Lm Giuse Phạm Quốc Văn [Download]