TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Nhiệm vụ sinh tử (03.12.2018 – Lễ Kính Thánh Phanxicô Xavier)

Nhiệm vụ sinh tử (03.12.2018 – Lễ Kính Thánh Phanxicô Xavier)

Tin Mừng: Mc 16,15-20

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 

Khi mời gọi “đọc” 1 Cr 9, 16-19.22-23 qua lăng kính Mc 16, 15-20, Phụng vụ Lời Chúa Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục hôm nay cho thấy, đối với người Tông Đồ, sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo mọi nơi và mọi thời không phải là một chọn lựa tùy ý của mình, mà là “một nhiệm vụ được Thiên Chúa giao phó”, và căn tính, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh của người Tông Đồ hoàn toàn tùy thuộc vào nỗ lực thực thi nhiệm vụ đó hay không hoặc như thế nào, như được phản ảnh, trước tiên, trong Mc 16, 15-20 : ở đây, chính Đức Giêsu cho thấy rõ điều đó [“Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông : ‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án…’ Cón các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (16, 15-16.20)]; đó cũng chính là điều mà Thánh Phanxicô Xaviê đã thực hiện trong khoảng thời gian gần 12 năm trong cuộc đời tông đồ của mình, nơi đất khách quê người [“Mười một năm tám tháng truyền giáo rất sôi động, với một hành trình dài khoảng 80.000 km chỉ với một mục đích duy nhất là rao giảng Tin Mừng và thiết lập Hội Thánh : nào dạy giáo lý, rửa tội, chăm sóc bệnh nhân, xét xử; nhiều cộng đoàn kitô được thiết lập, cùng với nhiều trường học, chủng viện được mở khắp nơi…” (xem Enzo Lodi, Id., trg. 332-333)]…

Thứ đến, trong 1 Cr 9, 16-19.22-23 : ở đây, Phaolô cho thấy người Tông Đồ đích thực phải coi sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải như một sự chọn lựa tùy nghi, mà là một nhiệm vụ sinh tử liên quan đến căn tính của mình [“Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !” (9, 16)]; đó cũng cbính là tâm trạng của Thánh Phanxicô Xaviê [“Trong giấc mơ, tôi trông thấy những gì tôi phải chịu vì vinh quang Chúa Giêsu-Kitô : trước mắt tôi là những hải đảo hoang vu, những miền đất man rợ báo trước cho tôi cảnh đói khát, chết chóc dưới muôn vàn hình thức…Lúc đó tôi bắt đầu la lên : Nhiều hơn nữa, lạy Chúa, nhiều hơn nữa !” (xem Enzo Lodi, Id., trg. 335)]…

2-  Sứ điệp cho ngày hôm nay:

“Từ khi tới đây, con không bao giờ dừng chân : con chủ động rảo qua khắp các làng mạc, rửa tội cho tất cả những trẻ em chưa chịu phép rửa. Con cũng đã tái sinh cho vô vàn thơ nhi mà người ta thường nói là chưa biết phân biệt tay phải với tay trái.” (Thánh Phanxicô Xaviê, Thư gửi cho Thánh Inhaxiô – xem Enzo Lodi, Id., trg. 333)…

Lạy Thiên Chúa-Ba Ngôi chí thánh, xin nhóm lên trong lòng chúng con “lò lửa tình yêu” đã thiêu đốt tâm hồn Thánh Phanxicô Xaviê, để chúng con cũng có thể “sống chứng nhân cho Tin Mừng, để được sớm đến với Chúa cùng đông đảo các anh em mình” (Lời nguyện trên lễ vật)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *