TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Sống như Mẹ… (21.11.2017 – Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên)

Sống như Mẹ… (21.11.2017 – Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên)

Lời Chúa: Mt 12,46-50

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su đã xác quyết trước mặt mọi người phẩm vị cao cả của Mẹ Ma-ri-a khi Người trả lời cho đám đông rằng:

Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi…Đó là những ai thi hành thánh ý của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời (x. Mt 12,49-50).

Và qua đó, Chúa Giê-su đưa ra hình mẫu của Mẹ Ma-ri-a cho tất cả những ai muốn trở nên nghĩa thiết, trở thành người nhà của Thiên Chúa, đó là:

Sống vâng phục và thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha như Mẹ Ma-ri-a đã nêu gương.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là Mẹ Ðấng Cứu Thế và là Mẹ chúng con. Mẹ đã thi hành trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Xin Mẹ thương dạy chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa trong đời sống và khiêm nhu thực hiện trong mọi hoàn cảnh, để chúng con và tất cả những người chúng con gặp gỡ cũng cảm nếm được niềm vui của đại gia đình Chúa hôm nay và cho đến muôn đời. Amen.

 

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *