TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Sự sám hối (07.01.2019 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh )

Sự sám hối (07.01.2019 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh )

Tin Mừng: Mt 4,12-17.23-25

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

Ghi Nhớ:

Đức Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời” đã đến gần. ( Mt 4,17)

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, là tất cả sự nghiệp rao giảng của Chúa Giêsu đều hướng đến trọng tâm về triều đại Thiên Chúa, sứ mạng đầu tiên của ngài là gọi các môn đệ tiêu biểu cho mọi ơn gọi, giúp mọi người biến đổi tâm hồn, biết sám hối, sống từ bỏ để được đón nhận nước Trời

Thánh Matthêu ghi lại quyết liệt, nhưng rất giản đơn và nhẹ nhàng: “ Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.  Thiên Chúa kêu gọi mọi người biết sám hối, để tìm được nước Thiên Chúa, từ muôn thế hệ, ngay cả thời đại chúng ta đang sống, sự sám hối ẫn luôn cấp bách hàng ngày, ngay trong đời sống thực tại của chúng ta.

Trong cuộc sống. sự sám hối giúp con người biết hồi tâm từ bỏ bao xa hoa dục vọng hay sân si,để đi tìm Chúa, theo Chúa trên mọi đường dù nguy khốn, họ vẫn can trường bước theo Ngài, hoặc đôi khi chúng ta biết theo ý Chúa qua những biến cố, có lúc hãi hùng, khiếp sợ, lúc đó chúng ta mới biết dừng lại để đi tìm Chúa, để tìm nơi nương náu vào Ngài. Đó là những người biết sám hối bước theo tiếng gọi, buông bỏ bao thú vui trần thế để đi tìm Ngài.

Tuy vậy, vẫn còn biết bao người vẫn còn ngoảnh mặt, như mũi ni che tai, bao vương vấn trần gian vẫn còn che mờ mắt họ, khiến họ không thể dứt bỏ những thú vui phần xác, mà quên đi Thiên Chúa đang ngóng chờ họ trở về từng giây, từng phút.

Ngày nay Lời Chúa vẫn hàng ngày kêu gọi hay truyền dạy mỗi người, Thiên Chúa vẫn đồng hành và quan phòng mọi người, ngay trên bàn thờ Thánh Thể, hay những biến cố xảy đến với gia đình hay chính bản thân mình, đó là những dấu chỉ hay Thánh ý Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta biết sám hối, thức tỉnh nhận ra đâu là chân lý.

Vì thế, Chúa Giêsu xuống thế làm người, mục đích kêu gọi chúng ta biết sám hối, trở về với Chúa, sự hoán cải, trở về của chúng ta được phát xuất từ ân sủng của Chúa Thánh Thần, ơn Chúa luôn chiếu tỏa trong bóng tối tăm khi con người đi trên con đường lầm lạc. Ơn hoán cải khi chúng ta biết trở về cùng Thiên Chúa, tức là hồng ân của Ngài luôn chiếu tỏa, dìu dắt chúng ta trên bước đường trần gian này. Giờ đây chúng ta có dứt khoát hoán cải bỏ đường tội lỗi để đi theo Ngài không?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm về với Chúa bằng sự sám hối, chúng con biết rằng có những lúc cũng chai lì khô cứng với thân phận mỏng dòn, nhưng xin Chúa luôn chờ đợi, quan phòng để chúng con biết ăn năn thống hối, trong sự hối cải và đồng thời chúng con nhận ra đó là hồng ân Chúa đang ban tặng cho mỗi người chúng con. Amen.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *