TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại (22.03.2019 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay)

Tình yêu thương bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại (22.03.2019 – Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay)

Tin Mừng: Mt 21,33-43.45-46

Tin Mừng Chúa Giê- su Ki- tô theo thánh Mát-thêu

33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về một dụ ngôn mà dụ ngôn đó đã diễn tả một cách ngắn gọn về cả một giai đoạn lịch sử cứu độ dài, một thiên tình sử giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Vườn nho của Thiên Chúa chính là dân Ítraen, Ngài đã trao cơ nghiệp của Ngài cho các giai cấp lãnh đạo Do Thái để họ chăm lo vun xới và làm trổ sinh hoa trái. Biết bao lần, Thiên Chúa đã sai các Ngôn sứ đến nhắc nhở họ phải trung thành tuân giữ giao ước, nhưng họ đã ngược đãi, bách hại và giết chết các Ngôn sứ của Ngài.

Có người trồng được vườn nho

Chung quanh rào dậu, không cho trộm vào

Trong vườn dựng một tháp cao

Canh chừng kẻ xấu lẻn vào lấy nho

*

Lại còn khoét bồn đạp nho

Sắp xếp đầy đủ, chẳng lo lắng gì

Rồi ông cất bước ra đi

Giao lại tất cả, đợi khi đến mùa

 

Tuy bị đối xử một cách bất công, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn sai các Ngôn sứ này đến các Ngôn sứ khác đến khuyên bảo dân Ítraen, nhưng họ không hề thay đổi, vẫn cư xử  một cách tồi tệ. Thế nhưng lòng nhẫn nại của Thiên Chúa vẫn không hề vơi, cuối cùng Ngài sai chính Con Một của Ngài với hy vọng: “Chúng sẽ nể con ta”. Nhưng lòng gian ác của họ đã đạt đến cực điểm. Họ đã tra tay bắt lấy “Người Con Một” của Ngài và lôi ra ngoài thành thánh Giêrusalem mà giết đi.  Nhưng chính nhờ “Người Con Một” đó mà ơn cứu độ đã được thực hiện cho muôn người. Qua cái chết và phục sinh của Ðức Giêsu Kitô, một dân tộc mới được khai sinh, Giáo hội được chào đời.

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Mùa thu hoạch tới, cũng vừa thời gian

Cho đầy tớ đến hỏi han

Thu nguồn hoa lợi liên quan hợp đồng

*

Tá điền đổi dạ, thay lòng

Bắt đánh đầy tớ, mà không nộp gì

Nhóm khác lại được sai đi

Cũng bị đối xử giống y lần đầu

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay đã chỉ rõ cho chúng ta biết về nếp sống phải có ở trong vườn nho của Ngài, là dân của Ngài, là Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Không những chúng ta phải kết hiệp mật thiết với Ngài mà còn phải sống sự kết hiệp ấy một cách cụ thể, khi chúng ta yêu mến nhau, để Hội Thánh của Chúa là cộng đoàn huynh đệ bác ái. Vườn nho của Ngài sẽ được tốt tươi và đơm hoa kết trái.

 

Vốn nặng tình nghĩa ân sâu

Ông cho “Quý Tử” đến mau kịp thời

Tá điền cũng chẳng nể lời

Hùa nhau giết chết xong đời “Người Con”

*

Bài học quý giá lưu tồn

“Tảng đá thợ bỏ, lại còn mãi luôn

Trở nên ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG

Công trình kỳ diệu yêu thương thế trần”

 

Lạy Chúa! Chúa luôn yêu thương chúng con, nhưng nhiều khi chúng con khước từ tình yêu của Chúa, và trở nên những người con bội nghĩa, đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Xin Chúa cho chúng con trong Mùa Chay Thánh này biết thực lòng sám hối và quay trở về với Chúa để được ơn tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *