TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Xin điều đẹp lòng Chúa (14.03.2019 – Thứ Năm Tuần I Mùa Chay)

Xin điều đẹp lòng Chúa (14.03.2019 – Thứ Năm Tuần I Mùa Chay)

Tin Mừng: Mt 7,7-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?

12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

Ghi nhớ:

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. (Mt 7, 7)

Suy niệm:

Một người mẹ có người con trai sa đà vào đường tội lỗi, ăn chơi trác táng, sống chỉ tìm lạc thú đời này… Không những thế, đứa con này còn chối bỏ đức tin, đi theo lạc giáo. Trong cảnh ngộ đó, Bà mẹ rất buồn, ngày đêm cầu nguyện, khóc lóc, hy sinh, bà  khuyên răn bảo ban để người con sớm thoát khỏi “bến mê”. Những lời khuyên nhủ của người mẹ, đứa con đều bỏ ngoài tai, chỉ như “nước đổ lá môn” và lời nguyện xin cùng Thiên Chúa thì dường như Ngài cũng chẳng đoái hoài! Nhưng người mẹ này vẫn một dạ kiên trì cầu nguyện, không phải một thời gian vài năm, mà ròng rã mười tám năm trời và lời cầu nguyện trong nước mắt và hy sinh đã được Thiên Chúa nhậm lời.

Người con trai đó đã ăn năn trở lại, để rồi  không những  trở thành một Ky tô hữu tốt lành mà còn trở nên vị đại thánh trong giáo hội nữa; Đó chính là thánh Giám Mục Augustino và người mẹ là  bà thánh Monica, quan thầy của các bà mẹ Công Giáo.

 

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ xưa, cũng là nói với chúng ta ngày hôm nay rằng: “ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.”  Ngài còn minh họa bằng một hình ảnh rất đời thường và đượm đầy tình cảm rằng: “ Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ư?”. Và để minh chứng một cách mạnh mẽ Đức Giê-su con nói rõ ràng hơn: “ Vậy nếu anh em vốn là những người xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”.

Chúa Cứu Thế quả rất tâm lý khi Người dùng mối tương quan tình cảm trân gian giữa cha mẹ và con cái. Thật vậy, chúng ta tuy là những con người đầy xấu xa tội lỗi. Thế nhưng chúng ta cũng biết dành cho con cái mình những gì là tốt đẹp nhất, nếu chúng xin những cái tốt thì chúng ta cũng phải đáp ứng cho điều chúng xin bằng những gì  tốt đẹp. Và từ  mối tương quan đó Ngài dẫn dắt chúng ta đến một chân lý, đó là: Thiên Chúa Đấng nhân hậu và tốt lành vô cùng lại không ban ơn  cho những kẻ thành tâm kêu cầu Ngài sao?

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta những môn đệ của Chúa Giê-su xác quyết một lòng đặt niềm tin tưởng và trông cậy tuyệt đôi ở nơi Ngài. Trên đường trần lữ khách chúng ta đã có Chúa là Đấng bảo trợ, Đấng ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta vượt qua mọi khó khăn trở ngại.

Điều quan trọng là chúng ta có biết chạy đến cầu xin cùng Ngài  để  Ngài ban cho chúng ta những ơn cần thiết  cho cuộc sống trần gian của chúng ta hay không?

Đôi khi chúng ta cầu nguyện, kêu xin nài van nhưng chúng ta cảm thấy Chúa không đáp lời. Khi đó chúng ta cần xem lại lời nguyện cầu của mình có hợp ý Chúa không? Như lời thánh Gia-cô-bê đã nói: “Anh em không có là vì anh em không xin, anh em xin mà không được là vì anh em xin không đúng!” (Gc 4, 3). Như thế điều chúng ta cầu xin phải là điều đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời.  

Cầu nguyện:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Sống Lời Chúa:

Hướng lòng lên Chúa, cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc trong ngày sống!

 

Đaminh Trần văn Chính

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *