TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Xin như Chúa muốn… (24.07.2018 – Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên)

Xin như Chúa muốn… (24.07.2018 – Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên)

Tin Mừng: Mt 12,46-50

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

 

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

Khi nói như thế, Chúa Giê-su không có ý khước từ tình mẫu tử giữa Người với Ðức Ma-ri-a. Nhưng Chúa muốn nêu rõ một thực tại: Ðức Ma-ri-a đã thật sự trở nên Mẹ của Người. Vì suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã trung tín giữ trọn lời thưa xin vâng theo thánh ý Chúa đến giây phút đứng dưới chân thập giá. Từ đó, toát lên một sự thật: Càng sống theo Lời Chúa, càng kết hiệp với Chúa qua bí tích thánh thể con người càng nhận ra sự cần thiết trong tương quan giữa mình với tha nhân và sẵn sàng đón nhận tha nhân như người anh em trong cùng một gia đình của Chúa.

Lạy chúa, đôi khi con cảm thấy mệt mỏi với chính niềm tin của bản thân con; con cảm thấy khô khan trong những  lúc nguyện cầu; và con luôn hoài nghi với tất cả mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống này. Con cảm thấy đau đớn trước mọi sự, dẫu biết rằng mọi sự luôn chứa đựng niềm vui và hy vọng.

Con biết Chúa không muốn con mặc cảm tội lỗi, nhưng làm thế nào con có thể không cảm thấy lỗi tội khi con nhận thấy rằng tình yêu của con dành cho Chúa hôm qua mạnh mẽ nhiệt thành hơn hơn ngay hiện tại và bây giờ.

Lạy Thánh thần Chúa, xin hãy đến bên con.

Xin Người đuổi khỏi người con sự thờ ơ.

Xin Người tha thứ những nhỏ nhen và ích kỷ trong tâm trí con.

Xin Người cất khỏi trong con cảm giác chán chường với Lời của Người.

Xin Chúa lấp đầy trong con lòng nhiệt thành và cậy trông vào tất cả những gì Người đã quan phòng và dành sẵn cho con… Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *