TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Yêu như Chúa yêu… (19.06.2018 – Thứ Ba Tuần XI Thường Niên)

Yêu như Chúa yêu… (19.06.2018 – Thứ Ba Tuần XI Thường Niên)

Tin Mừng: Mt 5,43-48

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Lời Chúa hôm nay dạy rằng:

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,44-45a)

Theo lời hiệu triệu trên của Chúa Giê-su và theo lời dạy của Ngài, các Ki-tô hữu được mời gọi sống quảng đại, bao dung trong các mối tương quan với mọi người: Yêu ngay cả kẻ thù ghét mình và cầu nguyện cho kẻ làm hại, ngược đãi mình.

Đó chính là tình yêu hoàn thiện của Chúa.

Nghịch lý của tình yêu hoàn thiện là:

Thay vì loại trừ, ghét bỏ, và tẩy chay kẻ thù, kẻ làm hại ta; thì ngược lại phải bao dung, tha thứ cho họ luôn mãi… để yêu thương họ như yêu thương chính người thân yêu của mình vậy.

Tình yêu hoàn thiện yêu thương tất cả mọi người không trừ một ai.

Tình yêu hoàn thiện còn đòi buộc phải cầu nguyện cho kẻ thù của mình nữa.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn còn xảy ra nhiều cuộc chiến xung đột sắc tộc, màu da, tôn giáo, thể chế chịnh trị… Xin Chúa cho mỗi Ki-tô hữu biết mở lòng mình ra đón nhận những khác biệt, sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm mình, và luôn yêu thương nhau để mọi người được sống trong hòa bình, trong yêu thương. Amen.

 

CÁT BIỂN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *