Đào Trung Hiệu

Bài giảng ngày quốc tế bệnh nhân 11.02

Bài giảng ngày quốc tế bệnh nhân 11.2.2019

rong tâm tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn vũ và đã thành truyền thống giáo xứ Thánh Đa Minh ba chuông, ngày 11.2.2019, đã sốt sáng cử hành lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân.

Đọc thêm