Đào Trung Hiệu

Ngày 13.01: Thánh Đaminh Phạm Trọng KHẢM, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

13.01: Thánh Đaminh Phạm Trọng KHẢM, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Khi lính bao vây làng, cụ Án Khảm cho mỏ làng đi trước, đích thân cầm roi đi sau, bắt mõ làng rao lớn tiếng : “Trình quan viên làng nước, có lệnh cụ Án truyền rằng : người nào khóa quá phải phạt ba roi và bị đuổi ra khỏi làng.” Rồi cụ tụ tập dân chúng lại khích lệ họ.

Đọc thêm

Ngày 13.01: Thánh Giuse Cai TẢ và Luca Cai THÌN, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 13.01: Thánh Giuse Cai TẢ và Luca Cai THÌN, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Nếu Đức Giêsu Hoàng Tử Bình An đã dùng Thánh Giá để hòa giải nhân loại bạc bẽo với Chúa Cha, thì cuối cùng, hai ông Cai Tả và Cai Thìn sẽ mãi mãi là sứ giả Hòa Bình bằng cái chết để chứng tỏ lòng mình luôn trung tín với Thiên Chúa và trung thành với Giáo Hội.

Đọc thêm

Ngày 19.12: Thánh Stêphanô Nguyễn Văn VINH, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 19.12: Thánh Stêphanô Nguyễn Văn VINH, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Khi bị bắt, anh Nguyễn Văn Vinh mới chỉ là dự tòng chưa được rửa tội. Nhưng với những hiểu biết ít ỏi về đạo, anh đã kiên trì làm chứng cho chân lý. Khi vào tù anh mới gia nhập đạo, rồi thành hội viên dòng ba Đaminh, nhưng anh không thua kém bạn bè về lòng can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.

Đọc thêm

Ngày 19.12: Thánh Tôma Nguyễn Văn ĐỆ, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Ngày 19.12: Thánh Tôma Nguyễn Văn ĐỆ, TOP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Không thể bỏ đức tin, nhưng tương lai của người vợ trẻ và ba con dại sẽ ra sao ?… Sau nhiều ngày suy nghĩ và tha thiết cầu xin Chúa soi sáng, cuối cùng anh Tôma Nguyễn Văn Đệ tìm được an bình trong tâm hồn, phó thác tất cả trong bàn tay Chúa quan phòng.

Đọc thêm