MÙA VỌNG

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2007

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Đaminh Diễn nguyện Câu Chuyện Giáng Sinh   Noel 2007   Gồm hai phần. Phần I : Cựu Ước. Phần II : Tân Ước     s8iIM7UxCXc                

Đọc thêm