TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Yêu thương đến cùng (16.04.2019 – Thứ Ba Tuần Thánh)

Yêu thương đến cùng (16.04.2019 – Thứ Ba Tuần Thánh)

 Lời Chúa: Ga 13,21-33.36-38

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

21 Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy ?” 26 Đức Giê-su trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y : “Anh làm gì thì làm mau đi !” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y : “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”

36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” 38 Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

Tin Mừng cho thấy Lễ Vượt Qua của Chiên Thiên Chúa đã đến. Giờ của Người đã đến. Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Nhưng Người vẫn yêu thương các môn đệ và yêu thương họ đến cùng; cho dù Người biết rõ ai sẽ nộp Thầy của mình, và cũng biết rõ ai sẽ từ chối không quen biết với Thầy của mình.

Hôm nay đây Chúa Giê-su vẫn yêu thương tôi và anh. Người vẫn yêu thương ta đến cùng; mặc dù biết ta cứ vẫn lòng chai dạ đá giống như Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Người cũng vẫn yêu thương ta dù biết ta đã bao lần chối bỏ Người y chang như Phê-rô vì quá tự tin vào tình yêu và ỷ lại sức mạnh của mình, coi thường cuộc chiến thiêng liêng nên không biết  mình ngã quỵ lúc nào.

Tình yêu viên mãn, sự bao dung, ơn tha thứ, và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được sắm sẵn từ trước đến nay cho tất cả những ai biết hướng lòng về với trời cao, biết khát khao sống tín thác vào Chúa, và cùng vác thánh giá với Người.

Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con quả tim con quảng đại như Chúa vượt trên mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ giống như Chúa. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *